Oferta

Sprawy cywilne, karne, rodzinne

Każda osoba, mająca problem natury prawnej, może liczyć na pomoc naszej Kancelarii Adwokackiej. Zdobywane latami doświadczenie, wciąż aktualizowana wiedza i udoskonalanie umiejętności są dowodem naszych kompetencji i zaangażowania.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną. Przeprowadzamy konsultacje, reprezentujemy naszych klientów podczas postępowania sądowego, bierzemy udział w negocjacjach prowadzonych w trakcie postępowania przedsądowego. Gdy jest taka potrzeba zajmujemy się również sporządzaniem stosownych pism i dokumentów.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi i biznesowymi.

Klienci indywidualni
Prawo karne:
 • udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji, między innymi aktów oskarżenia, wniosków o zadośćuczynienie lub odszkodowanie,
 • i inne.
Prawo cywilne:
 • prawo rzeczowe,
 • obsługa sporów cywilnych, między innymi spraw o odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • windykacja należności.
Prawo rodzinne:
 • rozwody,
 • separacje,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • i inne.
 
Prawo spadkowe
 • podział spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i testamentu,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • i inne.
Prawo mieszkaniowe
Klienci biznesowi
Współpracujemy również z klientami biznesowymi, obsługujemy firmy o rożnym profilu działalności,  zajmujemy się takimi dziedzinami jak:
 • prawo gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo budowlane,
 • obrót nieruchomościami,
 • prawo upadłościowe i naprawcze.